Biter ikke?

Hva har tenner men biter ikke?

En kam