Bak stjerner

Det ligger bak stjernene og under bakker, og fyller tomme hull. Det kommer først og følger rett etterpå, og gjør slutt på liv og latter.

Mørket.