Bør jeg ta veien til venstre eller høyre?

En reisende på vei til Sandnes kommer til et veikryss hvor han kan ta til venstre eller høyre. Han vet at bare en av veiene fører til Sandnes, men dessverre ikke hvilken av dem. Heldigvis ser han to tvillingbrødre stående ved veikrysset, og han bestemmer seg for å spørre dem om hjelp. Den reisende vet at den ene av brødrene alltid forteller sannheten og at den andre utelukkende lyver. Uheldigvis vet han ikke hvem av de to som forteller sannheten og hvem som lyver. Hvordan kan den reisende finne ut hvilken vei som går til Sandnes ved bare å stille et spørsmål til en av brødrene?

Spørsmålet den reisende bør stille er: "Går veien til venstre til Sandnes ifølge din bror?" Hvis svaret er ja, må han ta veien til høyre, og hvis svaret er nei, må han ta veien til venstre. Forklaring: Det er fire forskjellige muligheter: 1. Den reisende stiller spørsmålet til den ærlige broren (veien til venstre går til Sandnes), som vet at hans uærlige bror ville sagt at den ikke fører til Sandnes, og svarer "NEI". 2. Den reisende stiller spørsmålet til den ærlige broren (veien til høyre går til Sandnes), og den ærlige broren vet at hans uærlige bror ville sagt at den venstre veien ikke fører til Sandnes, så han svarer "JA". 3. Den reisende stiller spørsmålet til den uærlige broren (veien til venstre går til Sandnes), som vet at hans ærlige bror ville sagt at den fører til Sandnes, så han lyver og svarer "NEI". 4. Den reisende stiller spørsmålet til den uærlige broren (veien til høyre går til Sandnes), som vet at hans ærlige bror ville sagt at den ikke fører til Sandnes, så han lyver og svarer "JA".