Avis straff

Sonja og hennes yngre bror var stadig i tottene på hverandre. Mora ble lei av den stadig knuffinga og bestemte seg for å straffe de. Hun satt dem på samme stykke avispapir, men de kunne ikke røre hverandre. Hvordan klarte hun det?

Hun la en avis under døra og satte Sonja på den ene siden av døra og broren på den andre.