Dommen

En mann blir stilt for retten og funnet skyldig i overlagt drap. Dommeren ser på ham og sier: - Dette er en av de styggeste forbrytelser jeg noensinne har hørt om, eller har måttet være nødt til å dømme i, og det finnes overhodet ingen formildende omstendigheter ved ugjerningen. Jeg skulle ønske, av hele mitt hjerte, å dømme deg til lovens strengeste straff, men dessverre har jeg ikke noe valg. Du er en fri mann og kan nå forlate rettsalen. Hvorfor avsier dommeren denne dommen?

Tragiske omstendigheter. Den skyldige var en av et par siamesiske tvillinger. Etter som hans bror er uskyldig og ikke kan dømmes, blir også morderen frikjent.