Kongen er død. Leve kongen!

En konge, i et land som vi ikke her skal avsløre navnet på, dør. En ekte sønn og en som påstår å være den, ekte sønnen, men som har vært i utlandet nesten hele livet, krever begge retten til tronen. Begge "arvingene" har rett alder, rett høyde, rett farge og rett utseende, så hvordan skal arvestriden avgjøres? De Gamles Råd trår sammen og endelig kommer en av rådets menn på hvordan de skal avgjøre hvem som er den rette arvingen. Rådet kaller de to arvingene til seg og sier de må ta en prøve. En av de to går straks med på dette, mens den andre nekter hardnakket å ta prøven. Den som sa ja til prøven, blir øyeblikkelig kastet på dør som den svindleren han er, mens han som nektet prøven, får tronen og hele kongeriket. Det finnes en fornuftig forklaring på dette. Er du i stand til å finne den?

Rådet foreslår en blodprøve, og da kongens ekte sønn er bløder, nekter han prøven, noe som beviste at han var arvingen.