Dødelig whiskey

De to vennene Tor og Per er sammen med Tora Torden, en av byens mest omsvermede damer. Denne kvelden blir imidlertid skjebnesvanger for en av dem. Uten at de vet det, vil Tora helst ikke ha noe med de to mennene å gjøre, og tilsetter derfor gift i drinkene. Begge mennene vil ha whiskey med is, eller "On the rocks" som de verdensvante sier. Tor er svær til å supe, så han svelger raskt unna og setter seg til å prate med Tora etterpå. Han føler han har draget nå. Per er mer forsiktig i omgangen med alkohol, så han blir sittende og nippe til drinken i nesten en time. Senere samme kveld dør Per av forgiftning, mens Tor aldri merker noen ting. Hva er forklaringen? Begge hadde jo fått en forgiftet drink?

Giften var i isklumpene. Fordi Tor drakk svært raskt, hadde ikke giften løst seg opp i hans drink før han satte glasset fra seg.