Spøkelser

Hva reiser spøkelser med når de skal på ferie?

Spøkelsestog