Slår i Kroppen

Alle har det og det er inni kroppen og når man slår seg kommer det ut. Hva er det ???

Det er Blod !!!