Skapet

Hva er det som er verdens største skap?

Landskapet!