Mannen

Hvorfor var mannen redd for reinsdyr ?

Han var lav.