Hvem?

Hva slags forhold ville faren's søster's svigersøster vært for deg?

Din egen mor.