Hmm... tenkte.

Jeg lever ikke, men jeg vokser. Jeg har ikke lunger, men jeg trenger luft, jeg har ikke munn, og vann dreper meg. Hva er jeg?

Ild eller flamme.