Fly

Hva sier et dyr som kan fly? Svar: \"Flaks flaks flaks.\" Hva sier et udyr som kan fly? \"Uflaks uflaks uflaks.\" Hva sier en gris som kan fly? \"Griseflaks griseflaks griseflaks.\"