Øye

Hva er det som har ett øye og ikke kan se?

Nålen